Welkom!

Op de website van De Baander Ambulante Zorg Behandeling & Begeleiding

De Baander (Ambulante) begeleiding en behandeling biedt diverse mogelijkheden voor ondersteuning. We zijn gericht op het creëren en bevorderen van positieve interacties en duiden van gedrag in de systemische context (kind-gezin-school).

De Baander wil met relatiegerichte (ambulante) zorg het verschil maken. Iedere hulpvraag vraagt om een unieke en persoonlijke aanpak. Onze zorg is gericht op aansluiten bij wat er al is en samen op zoek gaan naar dat wat wordt verlangd.

Onze expertise wordt geboden door diverse professionals die samen het ambulante team vormen. Het team bestaat uit een GZ-psycholoog/orthopedagoog, ambulant (gezins)hulpverlener (GGZ-agoog) en psychomotorisch therapeut.

Door de korte lijnen binnen het team is het mogelijk op zorg op maat te bieden waarbij ook mogelijkheden zijn om binnen het (zorg)traject ondersteuning te krijgen van meerdere professionals van ons ambulante team.

 

Behandeling en diagnostiek
Soms is het goed om voordat de begeleiding start goed te kijken naar de onderliggende oorzaken. Diagnostiek en behandeling kunnen dan helpend zijn. Wij bieden o.a. IQ & persoonlijkheidsonderzoek; diagnostiek met behulp van Psycho Motorische Therapie (pmt); ontwikkeling en gezinsanamnese, dossier analyse.

 

Psycho Motorische Therapie

Psychomotorische therapie kan worden ingezet bij emotionele en sociale- en gedragsproblemen van kinderen en jongeren. Psychomotorische is een ervaringsgerichte therapie die gebruik maakt van bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen. De psychomotorisch therapeut helpt de kinderen en jongeren om van deze ervaringen te leren en thuis of op school te gebruiken.

Psychomotorische therapie kan helpend zijn bij verschillende thema’s:

  • Reguleren van aandacht, gedrag en emoties
  • Vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid
  • Lichaamsbeleving en lichaamswaardering
  • Bevorderen van sociale vaardigheden

Na een intake gesprek en twee observatie sessies worden er samen met ouder(s)/verzorger(s) doelen opgesteld waaraan samen met de psychomotorisch therapeut gewerkt wordt in een veilige omgeving. Wanneer doelen samen behaald worden zal het kind zich weer gaan ontwikkelen.

 

Ambulante (gezins)begeleiding

Onze ambulante (gezins)begeleiding is gericht op het versterken en/of herstellen van de onderlinge relaties binnen het gezin. Daarnaast richten we ons ook op de individuele ontwikkeling van de gezinsleden. Het is een vorm van thuisondersteuning waarbij de ambulant (gezins)begeleider langs komt voor (wekelijkse) huisbezoeken met als doel te ondersteunen bij de hulpvraag. Het proces van de ambulante (gezins)begeleiding bestaat uit:

  • –          Gesprekken met de ouder(s).
  • –          Gesprekken met het kind/de jongere.
  • –          Gezinsgesprekken.

Met behulp van diverse methoden wordt er aangesloten bij de kracht- en hulpbronnen die er zijn binnen het gezin. Ondanks de zorgen en problemen, zijn er altijd dingen die goed gaan in iemands leven of waar iemand hoop uit kan putten. Vervolgens wordt er gekeken naar de hulpvraag waarbij leer- en werkdoelen worden opgesteld. Er wordt gewerkt in kleine en haalbare stappen. Ons doel is om te werken van last naar kracht.

Aanmelden

Wilt u een kind of jongere aanmelden voor ambulante zorg van De Baander?

Meer informatie over aanmelden of beschikbare plaatsen vindt u hier

Onze Speerpunten

Dit is wat wij bieden

Veilig & Vertrouwd

Bij de Baander vinden we het erg belangrijk dat het veilig is voor een kind en vertrouwd. Daarom werken we met kleine teams van medewerkers die er vaak zijn zodat de kinderen en jongeren elke dag vertrouwde gezichten zien.

Lees meer

Daarnaast is veiligheid heel belangrijk en is er een duidelijk veiligheidsbeleid waarvan ook de “meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling“een onderdeel is.

Ook werken we uiteraard volgens de richtlijnen jeugdhulp.

De Baander werkt aan een continue verbeterproces van hun zorgverlening en zijn daarvoor gecertificeerd volgens de ISO 9001 norm. Dit is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement waarmee we laten zien dat de kwaliteit van onze processen op orde is en dat we belang hechten aan het voortdurend evalueren en bijstellen van deze processen.

Eigen Kracht

Wij werken van uit de methode ‘Oplossingsgericht Werken’
Oplossingsgericht werken is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt.

Lees meer

De hulpverlener onderzoekt samen met de cliënt zijn gewenste toekomst en welke hulpbronnen de cliënt en zijn sociale netwerk in huis heeft om problemen aan te pakken en de gewenste situatie te bereiken. Oplossingsgerichte hulpverlening is een systeemgerichte en doelgerichte methodiek.

Wat betekent dit voor de jongeren (en zijn gezin) die ambulante begeleiding of behandeling krijgt?

Het uitgangspunt is de gewenste situatie van en voor het kind (en zijn gezin).

We gaan samen zoeken naar kleine, haalbare stappen die genomen kunnen worden om die situatie te bereiken. We zoeken naar oplossingen die het kind zelf of zijn sociale omgeving al in huis heeft of kan uitbreiden. We gaan er vanuit dat de oplossing het resultaat zijn van de persoonlijk of sociale middelen die er al zijn.

Het kind krijgt zo meer invloed en regie op zijn eigen leven.

We gaan uit van de kracht en de mogelijkheden die het kind al heeft. De focus ligt op wat al goed gaat en minder op wat er niet goed gaat. Het is dus een hele positieve benadering.

Kind Centraal

Aansluitend bij onze basismethode “Oplossings gericht werken” zal bij alles wat we doen het kind of de jongere expliciet betrokken zijn. We praten niet over maar met het kind. Uiteraard binnen de grenzen van wat een kind aankan.

Lees meer

Maar het is voor ons belangrijk dat het kind actief betrokken is bij zijn eigen proces.
Daarnaast maakt het kind ook altijd deel uit van een systeem. We werken daarom ook altijd in nauw contact met de ouders. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat hoe meer ouders betrokken zijn bij hun kind, hoe beter ook de resultaten zullen zijn. Dit is de basis van onze cliënt gerichte zorg.

Ieder kind is waardevol en uniek

De Baander ondersteunt kinderen en jongeren en hun systeem wanneer ouders, kinderen en/of school vastlopen. Dat de ontwikkeling niet altijd soepel verloopt kan te maken hebben met kindfactoren, gezinsfactoren, schoolfactoren en veelal de dynamiek tussen deze drie.
We werken samen met de betrokkenen om het kind en gezin heen en hebben als doel om het kind en gezin te ondersteunen vanuit de theorie van eigen kracht en eigen regie (empowerment).

Contact

Stel ons uw vragen

De Baander (Ambulante) begeleiding en behandeling biedt ondersteuning aan kinderen/jongeren en zijn sociale omgeving.

  • Het Hoekje 1a, 7913 BA Hollandscheveld
  • (0528) 20 19 32
  • info@debaander.net